Hadis

Hadis Palsu? Selidik Dahulu Faktor Lahirnya Hadis Palsu

Di sini kita akan memperkatakan lagi beberapa faktor yang mendorong kepada terciptanya hadis palsu. Para ulama telah mengemukakan beberapa faktor pendorong kepada lahirnya hadis-hadis palsu antaranya ialah: 1. Akibat perpecahan di kalangan umat Perpecahan ini terbahagi pula kepada beberapa faktor: a) Politik Perpecahan awal di kalangan umat Islam timbul sesudah […]

3 Keistimewaan Surah al-Waqiah

Seluruh umat Islam tentu meyakini bahwa al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Terakhir, Muhammad saw. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa Allah swt menurunkan al-Qur’an sebagai panduan hidup dan solusi problematika pada umumnya.

Surah al-Kahfi: Selamatkan Diri Daripada Fitnah Dajal

Selain surah Yassin, membaca surah  al-Kahfi telah menjadi tradisi masyarakat muslim. Al-Kahfi adalah salah satu surah Makkiyah yang diturunkan kepada Rasulullah. Jumlah keseluruhan ayatnya ialah 110 dan terdiri daripada 583 perkataan. Secara harfiah, al-Kahfi bermaksud gua. Namun, kisah dalam surah inin tiada kaitan langsung dengan gua. Sebaliknya ia menceritakan sekelompok pemuda […]

Sunnah dalam bersahabat

Manusia adalah sebaik-baik ciptaan ALLAH SWT. Manusia juga adalah khalifah yang diamanahkan untuk mentadbir bumi ini berpandukan apa yang telah termaktub dalam al-Quran. Setelah wafatnya junjungan Nabi Muhammad SAW, maka kitalah yang menjadi penyambung kepada perjuangan Baginda SAW. Sebagai manusia, kita tidak mampu untuk hidup seorang diri. Bahkan kita saling […]

Hukum wanita memakai wangian?

Daripada Abu Musa Al-Asy`ari RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Perempuan yang mengenakan wangian dan berjalan melewati satu kaum dan didapati bau daripadanya perempuan itu penzina.” (Riwayat Abu Daud (4173) & Al-Nasa’ie (5126). Hadis ini dinilai sebagai hasan) Al-Imam Al-Munawi RHM menyebut dimaksudkan dengan hadis di atas adalah perempuan yang memakai […]