Berdebar-debar Ketika Terjaga

Maksudnya:
“Tiada TUHAN (yang berhak disembah) kecuali ALLAH yang Maha Esa, Maha Perkasa, TUHAN yang Menguasai langit, bumi dan apa sahaja yang wujud antara kedua-duanya. Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun.” – Hadis riwayat al-Hakim dan disahihkannya. Imam al-Zahabi bersetuju dengan pendapatnya. Juga diriwayatkan oleh al-Nasaai di dalam ‘Amal al-Yaum wa al-Lailah dan Ibn al- Sunni. Rujuk Sahih al-Jami’, jil. 4, ms. 231.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*