Panduan

Hadis Palsu? Selidik Dahulu Faktor Lahirnya Hadis Palsu

Di sini kita akan memperkatakan lagi beberapa faktor yang mendorong kepada terciptanya hadis palsu. Para ulama telah mengemukakan beberapa faktor pendorong kepada lahirnya hadis-hadis palsu antaranya ialah: 1. Akibat perpecahan di kalangan umat Perpecahan ini terbahagi pula kepada beberapa faktor: a) Politik Perpecahan awal di kalangan umat Islam timbul sesudah […]