Resipi pelihara kesihatan dengan cara amal pemakanan sunnah

Dalam Islam termaktub mengenai ‘peraturan’ makanan yang halal dan haram dan kesannya kepada kesihatan manusia. Islam itu bersifat universal dan menyeluruh. Ia diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan termasuklah hal berkaitan makanan dan pemakanan. Konsep Islam dalam hal berkenaan makanan ini sangat mudah dan lengkap. Islam sentiasa menjaga kesihatan dan keselamatan jiwa, tubuh badan dan akal manusia.

Begitu juga halnya apabila Islam itu menghalalkan sesuatu yang baik untuk rohani, tubuh dan sebaliknya mengharamkan yang buruk dan merosakkan. Allah SWT berfirman yang maksudnya:

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu.” (Surah al Baqarah:168)

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah.” (Surah al Baqarah:172) Allah SWT juga menjelaskan dalam kitab Taurat dan Injil tentang salah satu ciri Rasulullah s.a.w, iaitu menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan segala yang buruk, sebagaimana firman-Nya:

“(Iaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.” (Surah al A’raaf:157)

Begitulah panduan Islam melarang semua makanan yang merosakkan badan dan akal manusia atau dapat membunuhnya seperti racun. Dan ini dijelaskan dalam firmanNya:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (Surah An Nisaa’:29- 30)

Segala perkara yang membawa kesan negatif atau keburukan, kita dilarang memakannya termasuk juga larangan memakan barang-barang najis seperti bangkai dan sejenisnya. Semua ini menunjukkan kemudahan Islam dan perhatian yang besar terhadap keselamatan manusia.

Jangan berlebihan
Di sebalik semua ini, kita harus melakukan sesuatu itu secara bersederhana dan sesuai dengan keperluannya tanpa berlaku berlebih-lebihan (israf) dan kurang (bakhil).

Oleh itu kita dilarang mengharamkan sesuatu yang telah dibolehkan dalam Islam. Sebaliknya kita juga dilarang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan kerana penghalalan dan pengharaman merupakan hak Allah dan RasulNya, tidak semua orang boleh menetapkannya.

Allah berfirman: Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah di keluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik.” Katakanlah:”Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” (Surah al A’raaf:32)

Dan firman-Nya:

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebahagiannya haram dan (sebahagiannya) halal.” Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?” Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri(nya).” (Surah Yunus: 59-60) Untuk itulah Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Surah al Maaidah :87-88)

Perintah Allah

Pelanggaran perintah Allah dalam permasalahan ini, apabila sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal merupakan perkara besar yang sangat tercela. Lihatlah Allah mencela orang Yahudi dan Nasrani yang mentaati para tokoh agama dan pendeta mereka dalam penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal seperti dalam firman-Nya:

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah, dan (juga mereka menjadikan Rabb) Al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (Surah At Taubah :31)

Demikian juga mencela orang-orang jahiliah yang telah menghalalkan bangkai yang telah Allah haramkan dan mengharamkan beberapa jenis binatang ternak yang Allah halalkan kerana fanatik terhadap nenek moyang mereka dan mengikut hawa nafsu. Hal ini Allah jelaskan dalam firman-Nya:

“Allah sekali-kali tidak pernah mensyari”atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Apabila dikatakan kepada mereka: ‘Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul.’ Mereka menjawab: ‘Cukuplah untuk kami apa yang kamu dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.’ Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuki.” (Surah al Maa’idah:103-104)

Marilah kita taati semua perintah dan larangan Allah agar selamat dari celaan dan siksaan Allah.

Makanan haram gelapkan hati

Jika dilihat dari aspek sains, makanan yang baik penting dalam penjagaan kesihatan hati. Hati antara lainnya mempunyai pelbagai fungsi seperti mengumuhkan bahan beracun dalam badan, membina dan memusnahkan sel darah merah, menukar glikogen kepada glukosa untuk diserap oleh badan dan banyak lagi.

Oleh itu dapat dirumuskan pengambilan makanan yang baik dan halal ini sangat-sangat dituntut dan memberi banyak kelebihan kepada tubuh badan.

Dari sudut pandangan Islam, makanan yang halal dan baik ini mampu membentuk keperibadian yang baik buat seseorang dan akhirnya akan menyumbang kepada pembentukan ummah terbilang. Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya: “Di dalam tubuh badan manusia ada seketul daging yang apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuh badan (jasad), dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad, sesungguhnya ia adalah hati”. (Hadis riwayat Bukhari)

Dalam satu riwayat disampaikan Ibn Mardawaihi daripada Ibn Abbas bahawa seorang sahabat Rasulullah, Saad Ibn Abu Waqqas memohon Baginda memohon kepada Allah supaya apa saja doa disampaikannya kepada Tuhan, supaya dikabulkan.

Rasulullah bersabda yang maksudnya: “Wahai Saad! Perbaikilah makanan engkau, nescaya engkau akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya. Demi Tuhan, yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya, sesungguhnya seorang lelaki yang melemparkan suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, tidaklah akan diterima amalnya selama empat puluh hari. Barang siapa di antara hamba Allah yang tumbuh dagingnya dari harta yang haram dan riba, maka api lebih baik baginya.

Ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menitikberatkan umatnya agar menjauhi makanan haram dan makanan daripada sumber haram. Hadis ini menerangkan bahawa doa dan amal kita ada kaitan dengan sumber makanan yang masuk ke dalam sistem badan kita. Sekiranya makanan itu haram maka amalnya tidak diterima selama empat puluh hari.

Bersyukur atas nikmat

Oleh yang demikian, bersyukurlah kita dengan rezeki yang dikurniakan tuhan kepada kita. Makanlah mengikut keperluan dan bukannya kehendak naluri yang menginginkan bermacam-macam makanan yang boleh mengakibatkan kesan negatif ke atas tubuh kita. “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah.” (Surah al Baqarah:172) Bersyukur dengan tiga rukun iaitu mengakui dengan hatinya bahawa semua itu berasal dari Allah, lalu menampakkannya dengan lisannya dan menjadikannya sebagai sarana mencapai ketaatan kepada Allah. Dengan terealisasinya rukun-rukun syukur ini maka rasa syukur akan menjadi sempurna.

Dengan syukur ini Allah akan menganugerahkan kembali kenikmatan yang berlipat sehingga makanan tersebut menjadi punca tercapainya kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Apabila rasa syukur ini tidak wujud ia membawa kepada kehancuran manusia, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

“Dan (ingatlah juga), takala Rabbmu mema”lumkan: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Surah Ibrahim:7)

Dan firman-Nya:
“Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar.” (Surah al Mu’minun:55-56)

Mudah-mudahan semua ini menjadikan kita segera bersyukur atas semua nikmat Allah.

Khasiat buah zaitun
Buah zaitun mengandungi pelbagai khasiat dan manfaat buat manusia. Nabi Muhammad SAW sememangnya menganjurkan pengambilan minyak zaitun kerana khasiatnya yang besar dan ia dikeluarkan dari pohon zaitun yang diberkati.

Antara kelebihan dan manfaat minyak zaitun adalah:
• Merendahkan kadar kolesterol berbahaya tanpa mengurangi kandungan kolesterol yang bermanfaat.
• Mengurangkan risiko penyumbatan (trombosis dan penebalan (ateriosklerosis) pembuluh darah.
• Menurunkan tekanan darah tinggi.
• Mengurangkan risiko kanser kolon, payudara, dan sebagainya.
• Menjaga kesihatan jantung.
• Ia melembutkan kulit dan anti penuaan.
• Minyak zaitun melembutkan rambut dan banyak lagi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*