Setiap dari kita dambakan syurga Allah. Justeru untuk masuk ke salah satu dari lapan syurga ini, kita haruslah memperbanyakkan amal ibadah selain mengharap rahmat dari Allah SWT.

 Berikut di senaraikan 12 amalan ringan namun pahalanya sangat besar bagi yang melakukannya. Sangat rugi jika kita tidak mengamalkannya dalam hidup yang semakin singkat ini.

 Apa dia 12 amalan ringan tapi pahalanya sangat besar ini?

 Pertama: Zikir  Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim

 Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi `, Baginda bersabda,“Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat ditimbangan, dan disukai Ar Rahman iaitu  “Subhanallah wa bi hamdih, subhanallahil ‘azhim” (Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya. Maha Suci Allah Yang Maha Agung). (H.R. Bukhari no. 6682 dan Muslim no. 2694)

Kedua: Mengikut muadzin di dalam azannya.

“Dari Abdullah bin Amr bin Ash  meriwayatkan bahawa dirinya  telah mendengar Nabi Muhammad  SAW bersabda, “Jika kalian mendengar dari seorang muadzin maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan, kemudian berselawatlah kalian atasku kerana  sesungguhnya barang siapa yang berselawat atasku satu kali selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya sepuluh kali, kemudian mintalah kalian kepada Allah untukku Al Wasilah kerana  sesungguhnya ia adalah kedudukan di dalam,  tidak pantas mendapatkannya melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah dan aku berharap akulah orangnya (yang mendapatkan itu), maka barang siapa yang memohonkan untukku Al Wasilah maka halal bahagiannya syafaat.” (H.R. Muslim).

Ini 12 Amalan Ringan Tapi Pahalanya Sangat Besar, Rugi Jika Tak Amalkan

Ketiga: Wudhu dengan sempurna dan membaca doa.

Dari Umar bin Khattab r.a, Nabi ` bersabda, “Barang siapa yang berwudhu dengan sempurna, kemudian selesai wudhu dia membaca: Asyhadu allâ ilâha illallâh wa anna muhammadan abduhu wa rasûluh (Aku bersaksi bahawa tiada tuhan (yang sebenar) melainkan Allah, dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Pesuruh Allah (Rasulullah)  maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya lapan itu dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai.” (H.R. Muslim)

IKLAN

Keempat: Membaca ayat Kursi setiap selesai solat dan ketika hendak tidur.

Ertinya, “Abu Umamah al-Bahily a berkata, “Rasulullah ` bersabda, “Barang siapa yang membaca ayat Kursi setelah setiap solat fardu, nescaya tidak ada yang menahannya masuk syurga  melainkan kematian” (H.R. an-Nasâi dan disahihkan oleh al-Albani di dalam kitab Shahih al-Jami’, no. 6464)

Kelima: Membaca al-Qur’an.

Dari Abdullah bin Mas’ud a, Nabi ` bersabda, “Barang siapa yang membaca satu huruf dari al-Qur’an maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali….” (H.R. at-Tirmidzi, ath-Thabrani dan dinilai shahih oleh al-Albani)

Keenam: Bershalawat atas Nabi 

  “Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang berselawat ke  atasku satu selawat maka nescaya Allah berselawat ke atasnya sepuluh selawat, dihapuskan darinya sepuluh dosa dan diangkatkan untuknya 10 tingkatan.” (H.R. an-Nasâi dan disahihkan oleh al-Albani di dalam Shahih al-Jami’, no. 6359).

IKLAN
Ini 12 Amalan Ringan Tapi Pahalanya Sangat Besar, Rugi Jika Tak Amalkan
“Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa ya yamuut, bi yadihil khoir, wa huwa ‘ala kulli sya-in qodiir”.Bacalah doa ini ketika masuk pasar. Allah berikan sejuta kebaikan

Ketujuh: Membaca zikir ketika masuk pasar.

Dari Abdillah bin Amr bin ‘Ash a, Nabi ` bersabda, “Barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca: “Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa ya yamuut, bi yadihil khoir, wa huwa ‘ala kulli sya-in qodiir”.

(Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah segala kerajaan/kekuasaan dan bagi-Nya segala pujian, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, Dialah yang maha hidup dan tidak pernah mati, di tangan-Nyalah segala kebaikan, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu]”, maka allah akan menuliskan baginya satu juta kebaikan, menghapuskan darinya satu juta kesalahan, dan meninggikannya satu juta derjat – dalam riwayat lain: dan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga – ”[HR at-Tirmidzi (no. 3428 dan 3429), Ibnu Majah (no. 2235), ad-Daarimi (no. 2692) dan al-Hakim (no. 1974) dari dua jalur yang saling menguatkan. Dinyatakan hasan oleh imam al-Mundziri (dinukil oleh al-mubarakfuri dalam kitab “’Aunul Ma’bud” 9/273) dan syaikh al-Albani dalam kitab “Shahihul jaami’” (no. 6231).)

 Kelapan: Solat sunat dua rakaat  sebelum solat Subuh.

 Dari ‘Aisyah i, Nabi ` bersabda, “Dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari pada dunia dan seisinya.” (H.R. Muslim)

Kesembilan: Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan.

IKLAN

Dari Abu Hurairah a, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.” (H.R.Muslim)

Kesepuluh: Beristighfar untuk kaum beriman baik lelaki ataupun perempuan.

“Dari Ubadah bin Shamith a berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,“Barang siapa yang meminta ampun untuk kaum beriman lelaki dan perempuan, maka nescaya Allah mencatatkan baginya  dengan setiap lelaki dan perempuan beriman satu kebaikan.” (H.R. Ath-Tahbarani dan dihasankan oleh al-Albani di dalam kitab Shahih al-Jami’, no. 6026)

Kesebelas: Menjawab azan dan membaca do’a setelah azan.

Dari Jabir bin Abdillah a, Nabi ` bersabda, “Barang siapa yang mendengarkan azan dan kemudian dia membaca doa ini, Allahumma rabba hazihid da’ watittamah. Wassolatil qaimah. Ati saiyidana Muhammadanil wasilata wal fadhilah. Wassyarafa waddarajatal ‘aliatar rafi’ah. Wab’athhul maqamal mahmudal lazi wa’adtah. Innaka laatukhliful mi’ad.
(Ertinya : Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
Kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kehormatan, Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ini 12 Amalan Ringan Tapi Pahalanya Sangat Besar, Rugi Jika Tak Amalkan

Keduabelas:  Zikir di masjid setelah solat Subuh hingga matahari terbit lalu solat dua rakaat.

Dari Anas bin Malik r.a Nabi SAW bersabda, “Barang siapa yang solatt Subuh berjemaah, kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian solat dua rakaat maka dia mendapat pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna.” (H.R. At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh al-Albani).

Betapa mudahnya untuk kita merasai kasih sayang dan redha Allah.Rugi jika di hayat bersisa ini kita tidak merebut peluang begini. Moga Allah memberikan kita petunjuk.Aamiin.

Isian rohani buat semua peringkat umur, semoga kita KASHOORGA bersama.
Insya-Allah, kita download seeNI sekarang ya?

KLIK DI SEENI