Seringkali kita mendengar dan membaca bahawa Islam adalah agama Rahmatan Lil  Alamin. Namun apakah sebenarnya makna Rahmatan Lil’Alamin tersebut? Apakah sebenarnya pengertian dan maksud dari kalimah tersebut?

Rahmatan Lil Alamin merupakan rasa kasih sayang, kurnia, dan nikmat yang Allah SWT berikan kepada makhluknya dan seluruh alam semesta. Maka Allah menurunkan Islam sebagai rahmat melalui utusannya iaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa dan pembimbing jalan untuk meraih rasa kasih sayang Allah di dunia mahupun di akhirat kelak.

Agar kita tidak salah memahami kalimah tersebut, lihat tafsir dari ayat Al-Quran (surah Al-Anbiya ayat 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia”

(QS. Al Anbiya: 107)

Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam maka Islam adalah Rahmatan Lil Alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia.

Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin menjelaskan bahawa agama Islam mengandungi ajaran yang sempurna sebagai pedoman hidup manusia yang merangkumi keselamatan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan baik di dunia dan akhirat. Itulah misi Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam kepada umat manusia. Kemakmuran yang dimaksudkan bukan semata ditujukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini iaitu manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, alam, serta makhluk ciptaan Allah lainnya.

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna kerana ia merangkumi  segala aspek kehidupan. Agama Islam wajib difahami dan diaplikasikan dalam kehidupan. Ia tidak hanya menjadi kepercayaan dan rasionalisasi sahaja tetapi mencakupi ibadah hablun minal laah (hubungan manusia dengan Allah) dan pengaplikasian tata cara bermasyarakat dengan segala aspeknya dalam lingkup hablun minan naas (hubungan antara sesama manusia).

Sebagai makhluk sosial, manusia sudah tentu berhubungan dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Seorang Muslim juga tentu harus mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang Rahmatan Lil Alamin dalam kehidupan bermasyarakat.

IKLAN

BERIKUT EMPAT APLIKASI NILAI ISLAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT:

Ukhuwah Islamiyah
Dalam hal akidah Islam, kita adalah bersaudara dengan sesama umat muslim lainnya. Islam mengatur hal ini dalam tata cara bermasyarakat kepada sesama muslim. Contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan ukhuwah Islamiyah antara lain seperti menjaga hubungan baik sesama muslim, segera berdamai jika berselisih faham serta ‘berlawan-lawan’ menuju kebaikan dalam Islam.

Ukhuwah Basyariyah Insaniyah
Sebagai rahmat bagi semesta alam, Islam mengajarkan tentang semangat persaudaraan antara sesama manusia. Darjat kita sama sahaja di hadapan Allah, kecuali iman dan takwa yang membezakannya. Contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan ukhuwah basyariah insaniyah ini antara lain seperti saling bertegur sapa dan ikhlas menerima kritikan.

Ukhuwah Wathoniyah
Islam mengajarkan sikap cinta terhadap tanahair. Dalam konsep ukhuwah wathoniyah atau kenegaraan, kita sebagai bangsa adalah bersaudara. Kesepakatan ini mencipta kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ukhuwah ‘ubudiyah
Kehidupan bermasyarakat juga tidak dapat lari daripada interaksi dengan alam. Manusia harus bersikap baik dan menjaga alam, sebagaimana makna dari Islam sebagai rahmat seluruh alam. Contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan ukhuwah ‘ubudiyah ini boleh kita lakukan dari perkara yang sederhana seperti menjaga kebersihan alam sekitar dan kelestarian alam.


Inti pati tentang Rahmatan Lil Alamin ini turut menjadi topik perbincangan dalam Kashoorga Talk,

IKLAN

Episod pertama Kashoorga Talk bersama YB Dato Dr Mujahid Yusof Rawa, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri dan Brother Firdaus Wong akan membicarakan tajuk *Islam Bukan Hanya Untuk Melayu.*

Islam Adalah Rahmatan Lil Alamin- RAHMAT Untuk Semua

https://www.instagram.com/p/Bo33ufsg20m/?utm_source=ig_web_copy_link

KESIMPULAN MAKNA RAHMATAN LIL ALAMIN

Berdasarkan beberapa tafsir para ulama ahli tafsir berdasarkan surah Al-Anbiya, ayat 107 maka dapat disimpulkan Islam Agama Rahmatan Lil’Alamin adalah:

1.Di utusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia.

IKLAN

2. Hukum-hukum syariat dan aturan-aturan dalam Islam adalah bentuk kasih sayang Allah Ta’ala kepada makhluk-Nya.

3. Nabi Muhammad SAW dan hukum-hukum syariat islam yang dibawa oleh beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Seluruh manusia mendapat manfaat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW.

4. Bentuk rahmat bagi orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang membenarkan beliau serta taat kepada beliau dan apa yang dibawa oleh beliau, adalah rahmat yang sempurna berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat.

5. Orang kafir yang memerangi/memusuhi Islam juga mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, iaitu dengan diwajibkannya perang melawan mereka. Ini kerana kehidupan mereka di dunia lebih lama hanya akan menambah kepedihan siksa neraka di akhirat kelak.

6. Orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin juga mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW iaitu dengan dilarangnya membunuh dan merampas harta mereka.

7. Secara umum, orang kafir mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW berupa dihindari daripada azab yang menimpa umat-umat terdahulu yang menentang Allah. Sehingga setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada kaum kafir yang diazab dengan cara ditenggelamkan seluruhnya atau dibenamkan ke dalam bumi seluruhnya atau diubah menjadi binatang seluruhnya.

8. Orang munafik yang mengaku beriman secara lisan namun ingkar dalam hati juga mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapat manfaat berupa terjaganya darah, harta, keluarga dan kehormatan mereka. Mereka pun diperlakukan sebagaimana kaum muslimin yang lain dalam hukum waris dan hukum yang lain. Namun di akhirat kelak Allah akan menempatkan mereka di dasar neraka Jahanam.

Sumber: Indahnya Islam

Isian rohani buat semua peringkat umur, semoga kita KASHOORGA bersama.
Insya-Allah, kita download seeNI sekarang ya?

KLIK DI SEENI