Tag: suami isteri

Zaman Sekarang Isteri Bekerja Untuk Bantu Suami,Tapi Bolehkah Suami MAKAN Duit Isteri

Tugas utama yang diamanahkan oleh Allah kepada setiap wanita adalah membesar dan mendidik anak-anak. Malah tiada seorang pun yang dapat menggantikan peranan kaum wanita dalam memikul tugas ini. Di dalam al-Quran juga turut membicarakan tentang perihal wanita dalam pelbagai sisi kehidupan. Bermula dengan hak dan kewajipannya, sehinggalah menyentuh tentang keistimewaan […]