Tag: hadis

3 Keistimewaan Surah al-Waqiah

Seluruh umat Islam tentu meyakini bahwa al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Terakhir, Muhammad saw. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa Allah swt menurunkan al-Qur’an sebagai panduan hidup dan solusi problematika pada umumnya.

Surah al-Kahfi: Selamatkan Diri Daripada Fitnah Dajal

Selain surah Yassin, membaca surah  al-Kahfi telah menjadi tradisi masyarakat muslim. Al-Kahfi adalah salah satu surah Makkiyah yang diturunkan kepada Rasulullah. Jumlah keseluruhan ayatnya ialah 110 dan terdiri daripada 583 perkataan. Secara harfiah, al-Kahfi bermaksud gua. Namun, kisah dalam surah inin tiada kaitan langsung dengan gua. Sebaliknya ia menceritakan sekelompok pemuda […]