Di sini kita akan memperkatakan lagi beberapa faktor yang mendorong kepada terciptanya hadis palsu. Para ulama telah mengemukakan beberapa faktor pendorong kepada lahirnya hadis-hadis palsu antaranya ialah:

1. Akibat perpecahan di kalangan umat
Perpecahan ini terbahagi pula kepada beberapa faktor:

a) Politik
Perpecahan awal di kalangan umat Islam timbul sesudah wafatnya Rasulullah s.a.w. Ia berpunca daripada perbezaan pendapat mengenai jawatan Khilafah. Mereka mempersoalkan siapakah yang paling berhak menjawat jawatan yang penting tersebut.

Golongan Jumhur (majoriti) melantik Abu Bakar r.a sebagai khalifah, manakala pengikut-pengikut Ali r.a menegaskan yang Ali lebih layak memegang jawatan tersebut, lalu mereka mengadakan hadis yang menunjukkan keutamaan Ali r.a.

Bermula dari sinilah lahirnya golongan Syiah dan Khawarij di samping golongan Ahlus Sunnah yang sedia ada. Perpecahan di kalangan umat Islam sampai ke tahap yang paling serius setelah berlakunya peristiwa pembunuhan Khalifah ‘Usman bin ‘Affan sehingga berlakunya perang saudara di dua medan perang iaitu perang Jamal dan al-Siffin.

b) Fanatik Mazhab

Akibat daripada perbezaan pendapat mengenai hukum feqah telah menimbulkan fanatik mazhab yang yang melampau sehingga sanggup membuat hadis-hadis palsu. Masing-masing mengeluarkan hadis bagi mempertahankan fahaman mazhab mereka.
Imam Malik pernah ditanya tentang mereka, lalu dia berkata, “Jangan kamu memperkatakan tentang mereka dan jangan kamu lihat pun mereka, kerana mereka itu adalah pendusta.”

Ia juga berpunca daripada perselisihan pendapat mengenai sifat dan nama Allah, mengenai kerasulan, kitab, kebangkitan di hari akhirat, Qada’ dan Qadar dan lain-lain. Lahir kemudian beberapa mazhab seperti Qadariyyah, Murji’ah, Jahmiyyah, Mu’tazilah, Musyabihat di samping Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.

c) ‘Asabiyyah (Perkauman)

Islam menentang golongan fanatik ‘Asabiyyah dan berjaya menyatukan umat Islam di atas keruntuhan ‘Asabiyyah dengan iman dan takwa. Setelah Rasulullah s.a.w wafat, penyakit ini menular kembali dan mengakibatkan perpecahan bermula daripada golongan yang menyelinap masuk ke dalam Islam untuk melagakan kaum Ansar dan Muhajirin, kemudian kabilah Amawiyyah dan Hasyimiyyah serta Abbasiyyah dan melarat sehingga bangsa Arab dan Parsi. Golongan-golongan ini masing-masing membuat hadis untuk kepentingan puak mereka.

IKLAN

2. Angkara golongan Zindik dan Munafik

Terdapat ramai yang berpura-pura memeluk Islam kerana takut, mengikut orang ramai atau kerana sesuatu kepentingan duniawi. Golongan ini terutamanya para zindik dan munafik memusuhi Islam secara diam-diam, lalu mereka berusaha merosakkan Islam dari dalam dengan membuat banyak hadis-hadis palsu.
Golongan ini dikatakan telah membuat 14,000 hadis palsu. Salah seorangnya, Abdul Karim bin Auja’ sahaja telah mengaku membuat 4,000 hadis mengenai halal dan haram. Beliau telah dibunuh oleh Muhammad bin Sulaiman al-Abassiy, Amir Basrah dan sebelum dibunuh beliau mengaku:
“Aku telah mencipta untuk kamu 4,000 hadis yang mana aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram.”
Zindik ialah golongan yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran atau tidak berpegang kepada ajaran agama, mereka melakukan ini untuk meringan-ringankan agama dan berselindung dengannya dari orang ramai.

Golongan ini telah menggunakan hadis untuk memporak-perandakan Islam, memecah-belah umatnya dan memasukkan penyelewengan dalam Syariatnya.
Di antara mereka adalah Haris al-Kazzab, Muhammad bin Said al-Maslub, Mughirah bin Said al-Kufiy dan Abdul Karim Auja’ yang disebut di atas.

3. Kecenderungan mengajak manusia kepada kebaikan, sehingga sanggup mereka hadis. Mereka juga terbahagi kepada beberapa golongan:

a) Ahli-ahli Bid’ah
Terdapat golongan yang sesat menyangka bahawa hadis boleh direka untuk menarik manusia kepada ibadat. Golongan para zuhud bertujuan mendorong dan merangsang umat supaya mendekatkan diri kepada Allah dan beribadat kepadanya telah mencipta hadis-hadis palsu bagi tujuan tersebut disebabkan kejahilan dan kecuaian mereka tentang Islam.

Ini termasuklah hadis-hadis mengenai kelebihan surah-surah tertentu dalam al-Quran, kelebihan ibadat seperti solat sempena hari tertentu (Asyura’) dan malam pertama bulan Rejab, malam Nisfu Syaaban, malam Eidul Fitri dan siangnya.
Juga hadis-hadis yang mendorong manusia melakukan amal ketaatan, zuhud, berakhlak mulia serta amalan-amalan terpuji.
Antara yang masyhur ialah hadis-hadis berkaitan doa seperti doa ‘Ukkasyah, Kanzul ‘Arasy, doa nisfu syaaban, doa awal dan akhir tahun.
Begitu juga banyak buku-buku aliran sufi, kisah para nabi, tafsir al-Quran, kitab Targhib dan Tarhib yang memuatkan hadis-hadis palsu.
Antara Kitab-kitab tersebut ialah Qasasul Anbiya (Al-Tha’labi); Kitab-kitab karangan Al-Hakim at-Tirmizi; Durratun Nasihin (al-Khubawi); Kitab-kitab karangan al-Waqidi; Wasoya Imam Ali; Tanbihul Ghafilin dan Qurratul Uyun (Abu al-Lays al-Samarkandi), Kitab Tafsir yang disandarkan kepada Ibnu Abbas dari riwayat al-Kalbi, as-Suddi dan Muqatil; Kitab-Kitab tafsir al-Tha’labi, al-Wahidi, al- Zamakhsyari, al-Baidhawi dan beberapa buah kitab yang lain.

IKLAN

b) Ahli Sufi yang keliru dan sesat.
Golongan sufi banyak terlibat dengan perbuatan dan pengamalan hadis-hadis palsu mengenai keutamaan surah-surah al-Quran satu persatu seperti yang diriwayatkan oleh Ubai bin Ka’ab.

Ibnu As-Solah mencatatkan tentang kajian teliti yang dibuat oleh Mu’ammal bin Ismail berkenaan satu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang syeikh.
Beliau akhirnya menemui syeikh dari sekumpulan sufi bertanyakan siapakah yang meriwayatkan hadis tersebut lalu syeikh itu menjawab: “Tiada sesiapa pun yang meriwayatkan hadis ini kepadaku, tetapi kami telah melihat manusia telah jauh daripada al-Quran lantas kami buatlah hadis ini untuk mereka bagi memalingkan hati mereka kepada al-Quran”. [As-Suyuti, Al-Itqan 2/370]

4. Kepentingan Duniawi. Faktor ini juga merangkumi beberapa golongan dengan kepentingan dunia yang dikejar masing-masing:

a) Ulama’ yang melobi para Pemerintah
Iaitu ulama ingin mengambil hati pemerintah dan mendekatkan diri dengan penguasa. Ulama seperti ini dipanggil ulama as-Su’ iaitu ulama jahat atau ulama duniawi yang menjual agama dengan dunia dengan harga yang murah.
Sebagai contoh, Ghias bin Ibrahim al-Nakhai’e al-Kufi ketika masuk menemui khalifah al-Mahdi yang ketika itu sedang bermain dengan burung merpati, beliau diarahkan oleh baginda membacakan hadis daripada Rasulullah. Lalu dia membaca daripada si fulan meriwayatkan daripada si fulan bahawa Rasulullah bersabda, “Tidak boleh dipertandingkan melainkan panah memanah (bermain senjata) dan burung merpati.” Lalu Khalifah menghadiahkannya 1,000 dirham. Kemudian Khalifah berkata, “Aku bersaksi bahawa anda telah berbohong kepada Rasulullah.” Kemudian beliau mengarahkan supaya merpati itu disembelih dan meninggalkan hobi tersebut. Hadis yang diriwayatkan adalah benar tetapi ditambah dengan perkataan “burung merpati”.

b) Tukang Cerita, penceramah atau Qussas.

IKLAN

Para penglipur lara yang mencari rezeki melalui bercerita dengan menyandarkan cerita mereka kepada Rasulullah. Contohnya seperti hadis, “Sesiapa yang mengucapkan kalimah Lailahaillallah, maka Allah akan menciptakan untuknya bagi setiap perkataan seekor burung yang mempunyai muncung daripada emas dan bulunya daripada permata mutiara.”
Salah seorang daripada mereka dikenali sebagai Maisarah bin Abd Rabbah. Beliau ditanyakan dari manakah diambil hadis ini? Jawabnya: “Aku menciptakannya untuk menggalakkan manusia kepadanya.”

c) Orang-orang yang mencari rezeki
Hatta hari ini hadis-hadis palsu dan tidak sahih bercambah pengunaannya. Walaupun bukan baru menciptanya, mereka mengambilnya daripada hadis-hadis yang telah dicipta untuk tujuan yang sama ini.
Demi melariskan jualan barangan, para peniaga sanggup mencipta hadis palsu menunjukkan kebaikan barang tersebut seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Hajjaj al-Lakhamiy mencipta hadis menunjukkan keistimewaan sejenis bubur yang kononnya diriwayatkan oleh Huzaifah dengan Rasulullah s.a.w bersabda:
“Jibril telah memberikan saya bubur harisah untuk menguatkan dengannya belakang saya untuk mengerjakan qiyamulail.”
Diviralkan juga ditempat kita ini hadis kelebihan tembikai atau ais krim dll.

d) Kepentingan Peribadi.
Terdapat juga mereka yang mencipta hadis palsu khas dan semata-mata untuk kepentingan dirinya.
Muhammad bin Abd Malik al-Ansari seorang yang buta telah mencipta sebuah hadis demi kepentingan peribadinya dengan menonjolkan kelebihan memandu orang buta.
Beberapa pereka hadis berbentuk ini termasuklah Sa’ad bin Tariq al-Iskaf dan Nafi’ bin al-Haris Daud al-A’ma.

e) Mematahkan hujah lawan dan menguatkan alasan sendiri dalam debat dan diskusi. Ini adalah satu fenomena yang biasa juga untuk kepentingan diri.

Ada di kalangan yang mendakwa berilmu, telah dengan berani sekali mencipta hadis palsu bertujuan mempertahankan penadapatnya. Ini berlaku dalam majlis-majlis ilmu dan perdebatan.

f) Orang-orang yang mencari nama dan kemasyhuran. ]
Keghairahan mencari kemasyhuran sebagai perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis mendorong mereka membuat hadis-hadis palsu tanpa memikirkan implikasi yang akan menimpa Islam dan umatnya. Imam al-Hafiz Ibn al-Jauzi menyenaraikan tidak kurang daripada 30 orang tokoh utama golongan ini.
Al-Imam an-Nasa’i menyebut 4 orang pembohong yang masyhur pembuat hadis iaitu, Ibn Abi Yahya di Madinah, al-Waqidi di Baghdad, Muqatil bin Sulaiman di Khurasan dan Muhammad bin Sa’id al-Maslub di Syam. Para ahli hadis mengatakan al-Juwaibari, Ibn ‘Ukkasyah dan Muhammad bin Tamim al-Faryabi masing-masing telah membuat 10,000 hadis maudhu’.

Secara umumnya terdapat tiga cara bagaimana mereka membuat hadis palsu iaitu:
1) Membuat hadis dengan lafaz sendiri seperti, contohnya hadis yang bermaksud, cintakan tanah air sebahagian daripada iman.
2) Mengambil perkataan salafus soleh dan hukama’ disandarkan kepada nabi.
3) Perawi mengambil hadis daif sanadnya lalu dibuat sanad yang lain yang sahih supaya yang daif itu kelihatan sahih.

Semoga rahmat dan jagaan Allah SWT sentiasa menaungi kita semua dan menjadikan kita dari kalangan mereka yang sentiasa menjaga sunnah Rasulullah s.a.w, golongan ahli sunnah, golongan yang selamat, golongan yang mengikuti Rasulullah s.a.w di dunia dan akhirat.

Rujukan & Sumber :
Drs. Abdul Ghani Azmi bin Hj Idris.(1996). Himpunan Hadis Dha’if dan Maudhu’, Kuala Lumpur : Pustaka alhidayah.

Isian rohani buat semua peringkat umur, semoga kita KASHOORGA bersama.
Insya-Allah, kita download seeNI sekarang ya?

KLIK DI SEENI