Nama lengkapnya adalah Jamaluddin al-Afgani as- Sayid Muhammad bin Shafdar al-Husain. Namun ia lebih dikenali dengan Jamaluddin al-Afgani.  Beliau merupakan seorang pemikir Islam, aktivis politik dan wartawan terkenal. Kebencian al-Afgani terhadap kolonialisme menjadikannya perumus dan pelopor gerakan kebangsaan dan pan-Islamisme yang gigih, sama ada melalui pidatonya mahupun tulisan-tulisannya. Tidak hairan walaupun di tengah kemunduran umat Islam dan munculnya kolonialisme bangsa Eropah di negeri-negeri Islam, al- Afgani menjadi seorang tokoh yang amat mempengaruhi perkembangan pemikiran dan aksi-aksi penentangan pada abad ke 19 dan ke-20.

Dilahirkan di perkampungan Asadabad, Daerah Konar, Afganistan pada tahun 1838, al- Afgani masih memiliki ikatan darah dengan cucu Rasulullah s.a.w iaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ayahnya Sayyid Safdar al- Husainiyyah, yang nasabnya bertemu dengan Sayyid Ali al- Turmudzi (seorang perawi hadis yang masyhur yang telah lama berpindah ke Kabul) juga dengan nasab Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Keluarganya merupakan penganut mazhab Hanafi. Masa kecil dan remajanya, ia habiskan di Afganistan. Namun ketika beranjak dewasa, ia berpindah dari satu negara ke negara lainnya, seperti India, Mesir, dan Perancis. Pendidikan peringkat awal diperolehinya di tanah kelahirannya. Pada usia 8 tahun Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Kabul dan Iran. Ia tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Ia tekun mempelajari bahasa Arab, sejarah, matematik, falsafah, fikah dan ilmu keislaman lainnya. Ketika berada di Kabul, sampai umur 18 tahun, ia mempelajari beberapa cabang ilmu keislaman di samping falsafah dan ilmu sains.

Kemudian ketika berada di India dan tinggal di sana lebih dari satu tahun, ia menerima pendidikan yang lebih moden. Di India, al-Afgani memulai misinya membangkitkan Islam. Kala itu India berada di bawah kekuasaan penjajahan Inggeris. Ketika perlawanan terjadi di seluruh India, al-Afgani turut ambil bahagian dengan bergabung dalam perang kemerdekaan India di tahun 1857. Meski demikian, ia masih sempat pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji.

Sepulangnya dari haji, al-Afgani memutuskan untuk pergi ke Kabul. Di bandar ini ia disambut oleh penguasa Afganistan, Dost Muhammad Khan, yang kemudian menganugerahinya jawatan penting dalam pemerintahannya. Ketika Sher Ali Khan menggantikan Dost Muhammad Khan pada tahun 1864, al- Afgani diangkat menjadi penasihatnya. Dan beberapa tahun kemudian diangkat menjadi perdana menteri oleh Muhammad A’zam Khan.

Kerana campur tangan Inggeris dalam soal politik di Afganistan dan kekalahannya dalam pergolakan melawan golongan yang disokong Britain, ia meninggalkan Afganistan tahun 1869 menuju India. Kerana koloni Britain yang berada di India selalu mengawasi kegiatannya, ia pun meninggalkan India dan pergi ke Mesir pada tahun 1871, dan menetap di Kaherah.

Pada mulanya ia menjauhi persoalanpersoalan politik Mesir dan memusatkan perhatiannya pada bidang ilmu pengetahuan dan sastera Arab. Rumahnya dijadikan tempat pertemuan murid-murid dan para pengikutnya. Di sinilah ia memberikan kuliah dan mengadakan diskusi. Salah seorang murid al-Afgani adalah Muhammad Abduh. Ia kembali ke bidang politik ketika pada tahun 1876 melihat adanya campur tangan Britain dalam soal politik di Mesir.

IKLAN

Keadaan tersebut mendorong al-Afgani untuk terjun ke dalam kegiatan politik di Mesir. Ia bergabung dengan kumpulan yang terdiri daripada orang-orang politik di Mesir. Lalu pada tahun 1879, al-Afgani membentuk parti politik dengan nama Hizb al-Watani (Partai Kebangsaan). Dengan parti ini ia berusaha menanamkan kesedaran nasionalisme dalam diri orangorang Mesir. Parti yang ia didirikan ini bertujuan untuk memperjuangkan pendidikan universal, kemerdekaan, dan memasukkan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi-posisi militer. Aktiviti yang dilakkukan al- Afgani selama berada di Mesir memberi pengaruh yang besar bagi umat Islam di sana.

Ia yang membangkitkan gerakan berfikir di Mesir sehingga negara itu dapat mencapai kemajuan dan menjadi negara moden. Akan tetapi, kerana keterlibatannya dalam bidang politik itu, pada tahun 1882 ia diusir dari Mesir oleh penguasa ketika itu. Dia kemudian pergi ke Paris. Pada tahun 1883 ketika berada di Paris, al-Afgani mendirikan suatu kumpulan yang diberi nama al-’Urwah al-Wusqa (Ikatan yang Kuat), yang anggotanya terdiri atas orang-orang Islam dari India, Mesir, Syria, Afrika Utara, dan lain-lain. Tujuan didirikannya kumpulan tersebut, antara lain, memperkuat rasa persaudaraan Islam, membela Islam, dan membawa umat Islam kepada kemajuan.

Jurnal penentangan

Sebagai sarana untuk menyalurkan idea-idea dan kegiatannya, al-Afgani bersama Muhammad Abduh menerbitkan jurnal berkala, yang juga bernama al- ’Urwah al-Wusqa. Penerbitan ini bukan saja menggoncang dunia Islam, ia juga telah menimbulkan kegelisahan dunia Barat. Majalah ini hanya berusia lapan bulan apabila dunia Barat melarang peredarannya di negeri-negeri Islam.

Majalah ini dinilai dapat menimbulkan semangat dan persatuan orang-orang Islam. Di mana-mana, terutama untuk pasaran dunia Timur, majalah ini dibinasakan penguasa Inggeris. Di Mesir dan India, majalah ini dilarang untuk diedarkan. Akan tetapi majalah ini terus saja beredar meski secara haram.

IKLAN

Jurnal berkala ini segera menjadi barometer perlawanan terhadap imperialis. Dunia Islam yang merakam komentar, pandangan, dan analisis bukan saja dari tokoh-tokoh Islam dunia, tetapi juga ilmuwan-ilmuwan Barat yang kagum dengan kecemerlangan al-Afgani. Selama mengurus jurnal ini, al-Afgani terpaksa ulang alik Paris-London untuk menghubungkan diskusi dan pengiriman tulisan para ilmuwan Barat, terutama yang bermarkas di International Lord Salisbury, London.

Atas undangan penguasa Parsi saat itu, Syah Nasiruddin, pada tahun 1889 ia mengunjungi Parsi. Di sana ia diminta untuk menolong mencari penyelesaian persengketaan Rusia-Parsi yang timbul kerana politik pro Britain. Pada tahun 1892, ia ke Istanbul atas undangan Sultan Abdul Hamid yang ingin memanfaatkan pengaruh al-Afgani di pelbagai Negara Islam untuk menentang Eropah yang pada waktu itu mendesak kedudukan Kerajaan Usmani di Timur Tengah. Akan tetapi kedua tokoh tersebut tidak menemukan kerja sama. Sultan Abdul Hamid tetap mempertahankan kekuasaan autokrasi lama, sedangkan al-Afgani mempunyai pemikiran demokrasi tentang pemerintahan. Akhirnya, Sultan membatasi aktiviti al-Afgani dan tidak mengizinkannya keluar dari Istanbul sampai wafatnya pada tanggal 9 Mac 1897. Ia dikuburkan di sana.

Jasadnya kemudian dipindahkan ke Afganistan pada tahun 1944. Abu Rayyah dalam bukunya “Al-Afgani: Sejarah, Risalah dan Prinsip-prinsipnya”, menyatakan, bahawa al-Afgani meninggal akibat diracun dan ada pendapat kedua yang menyatakan bahawa ada rancangan sultan untuk membinasakannya. Di samping majalah al-‘Urwah al-Wusqa yang diterbitkannya, al-Afgani juga menulis banyak buku dan artikel. Di antaranya ialah Bab ma Ya’ulu Ilaihi Amr al-Muslimin (Pembahasan tentang Sesuatu Yang Melemahkan Orang-Orang Islam), Makidah asy-Syarqiyah (Tipu Muslihat Orientalis), Risalah fi ar-Radd ‘Ala al Masihiyyin (Risalah untuk Menjawab Golongan Kristen; 1895), Diya’ al-Khafiqain (Hilangnya Timur dan Barat; 1892), Haqiqah al-Insan wa Haqiqah al-Watan (Hakikat Manusia dan Hakikat Tanah Air; 1878), dan ar-Radd ‘Ala al-Dahriyin.

Merintis reformasi Islam

IKLAN

Apa yang dilihat al-Afgani di dunia Barat dan apa yang dilihatnya di dunia Islam memberi kesan kepadanya bahawa umat Islam pada masanya sedang berada dalam kemunduran, sementara dunia Barat dalam kemajuan. Hal ini mendorong al-Afgani untuk menimbulkan pemikiran-pemikiran baru agar umat Islam mencapai kemajuan. Ia telah menimbulkan pemikiran pembaharuan yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia Islam. Pemikiran pembaharuannya didasarkan pada keyakinan bahawa agama Islam sesuai untuk semua bangsa, zaman, dan keadaan. Tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dan keadaan yang disebabkan perubahan zaman.

Dalam pandangan al-Afgani, jika ada pertentangan antara ajaran Islam dan keadaan zaman saat ini, maka harus dilakukan penyesuaian dengan mengadakan penafsiran baru terhadap ajaran-ajaran Islam yang berasaskan Al-Quran dan hadis. Untuk mencapai hal ini dilakukan ijtihad dan pintu ijtihad menurutnya masih tetap terbuka.

Ia melihat bahawa kemunduran umat Islam bukanlah kerana Islam tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan perubahan keadaan. Kemunduran mereka disebabkan oleh beberapa faktor. Umat Islam, menurutnya, telah dipengaruhi oleh sifat statik, berpegang pada taklid, telah meninggalkan akhlak yang tinggi, dan telah melupakan ilmu pengetahuan. Ini bererti bahawa umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya menghendaki agar umat Islam bersifat dinamis, tidak bersifat fatalis, berpegang teguh pada akhlak yang tinggi, dan mencintai ilmu pengetahuan.

Faktor lainnya adalah adanya fahaman Jabariah dan salah fahaman terhadap qada (ketentuan Tuhan yang tercantum di lauh mahfuz/belum berlaku). Fahaman itu menjadikan umat Islam tidak mahu berusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja gigih. Menurut pemikiran al-Afgani, qada dan qadar mengandung pengertian bahawa segala sesuatu terjadi menurut sebab-musabab.

Ia juga ingin melihat umat Islam kuat, dinamis, dan maju. Jalan keluar yang ditunjukkannya untuk mengatasi keadaan ini adalah melenyapkan pengertian yang salah yang dianut umat Islam dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Menurut dia, Islam mencakup segala aspek kehidupan, baik ibadah, hukum, mahupun sosial.

Corak pemerintahan autokrasi harus diubah dengan corak pemerintahan demokrasi dan persatuan umat Islam harus diwujudkan kembali. Kekuatan dan kelanjutan hidup umat Islam bergantung kepada kejayaan membina persatuan dan kerja sama. Pemikiran lain yang dimunculkan oleh al-Afgani adalah ideanya tentang adanya persamaan antara lelaki dan wanita dalam beberapa hal. Wanita dan lelaki sama dalam pandangannya. Keduanya mempunyai akal untuk berfikir. Ia melihat tidak ada halangan bagi wanita untuk bekerja di luar jika situasi menuntut itu. Dengan jalan demikian, al-Afgani menginginkan agar wanita juga mencapai kemajuan dan bekerja sama dengan lelaki untuk mewujudkan umat Islam yang maju dan dinamik.

Isian rohani buat semua peringkat umur, semoga kita KASHOORGA bersama.
Insya-Allah, kita download seeNI sekarang ya?

KLIK DI SEENI